Privacy- en Cookiebeleid

IXXI Concepts B.V., gevestigd aan de Oranjesingel 73, 6511 NR Nijmegen handelend onder de naam IXXI (“IXXI”, “wij” of “we”), respecteert de privacy van de bezoekers en gebruikers van haar website www.ixxi.com (“Website” en “Creatie Module”), alsmede de privacy van haar klanten die via onze Website een bestelling plaatsen. In dit beleid wordt uiteengezet welke informatie we in het kader van het gebruik van onze Website en van jou als websitebezoeker en klant verzamelen en hoe we deze informatie verder gebruiken en beschermen. IXXI is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw gegevens.

1. Toepasselijkheid
Dit Privacy- en Cookiebeleid (“Beleid”) is van toepassing op elk(e) Website, websitebezoek, transactie en elke overeenkomst die via de Website wordt overeengekomen. Alle informatie, waaronder je persoonsgegevens, die wij over jou verzamelen gedurende je bezoek en/of gebruik van onze Website zal worden behandeld in overeenstemming met dit Beleid en de hierin beschreven doeleinden en grondslagen. Dit Beleid geldt niet voor websites van andere bedrijven die een link naar onze Website bevatten of waarvan een link op onze Website staat.

2. Gegevens die wij verzamelen
IXXI stelt je in staat om online gepersonaliseerde foto wanddecoratie te maken en je bestelling op een adres naar keuze te laten bezorgen. In het kader van onze diensten kunnen we jouw gegevens op twee manieren verzamelen:

Gegevens die door jou worden verstrekt
IXXI verzamelt gegevens die door jou worden verstrekt zoals je e-mailadres en wachtwoord wanneer jij je registreert als nieuwe klant en een account aanmaakt op het moment dat je in de Creatie Module zit. Het is ook mogelijk om via de Website zelf een account aan te maken. Hiervoor vragen we om je voornaam, achternaam, e-mailadres en een wachtwoord. Via je account kun je ook zelf je gegevens aanvullen. Het is mogelijk om je adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres achter te laten, zodat je sneller je bestelling kunt plaatsen. Daarnaast kan je aangeven hoe je IXXI kent. Verder verzamelen we je bestelgegevens zoals je naam, (bezorg- en factuur) adres, telefoonnummer en betalingsgegevens als je een bestelling bij ons plaatst (en, als de bestelling naar iemand anders wordt verstuurd, de naam- en adresgegevens van de ontvanger voor wie de bestelling is bestemd), samen met de bestanden zoals de foto´s die door jou worden geüpload en/of worden gebruikt op onze producten. Je e-mailadres wordt gebruikt om de bevestiging en trackinggegevens van je bestelling toe te zenden. Je telefoonnummer wordt slechts in uiterste noodzaak gebruikt, bijvoorbeeld wanneer je bestelling niet kan worden bezorgd of de bezorger jouw adres niet kan vinden. Ook door het meedoen aan onze prijsvragen of wanneer je aan ons je mening geeft, bijvoorbeeld door middel van het schrijven van een review over IXXI of een IXXI-product, worden persoonsgegevens verzameld. Naast het aanmaken van een account, kunnen we je e-mailadres ook afzonderlijk verzamelen wanneer je je via de Website inschrijft voor onze nieuwsbrief.

Gegevens die wij automatisch verzamelen
IXXI verzamelt tevens gegevens die we ontvangen op basis van je gebruik van onze diensten zoals de IXXI Creatie Module waarmee je gepersonaliseerde wanddecoratie kan ontwerpen, je bezoek aan onze Website en eventueel andere websites die vanaf onze Website toegankelijk zijn. We verzamelen bijvoorbeeld je IP-adres en het type browser dat je gebruikt, maar ook de pagina’s die je bezoekt, de datum en tijd van jouw bezoek of gebruik en op welke wijze je gebruik maakt van onze Website of Creatie Module. Dit om de gebruikerservaring en klantbehoefte van de website te optimaliseren

3. Hoe gebruiken we je gegevens verder?

Je gegevens kunnen voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

Acceptatie, verwerking en uitvoering van je bestelling
Je gegevens worden gebruikt om je bestelling te verwerken, uit te voeren, te produceren en te bezorgen op het door jou gekozen adres. Met je gegevens zullen we je ook op de hoogte houden van de voortgang van je bestelling. We geven jouw gegevens door aan andere bedrijven die in opdracht van ons bepaalde diensten uitvoeren. Voorbeelden hiervan zijn: een derde partij die door ons wordt ingeschakeld om je bestelling te produceren; een vervoerder zoals PostNL en FedEx om je bestelling te kunnen verzenden en af te leveren; online betaaldienstverleners zoals IDEAL, Klarna of PayPal om je (creditcard)betaling te kunnen verwerken; dienstverleners om onze e-mails of andere vormen van klantencommunicatie te kunnen verzenden; marketing analysebedrijven om onze gegevens te analyseren of doublure-gegevens uit onze database te verwijderen; en het verlenen van onze Klantenservice. De ontworpen IXXI’s worden 3 maanden bewaard voor in geval er iets mis gegaan is en we de IXXI nogmaals af willen drukken als service naar de besteller.

Het beheren van je account
Je kunt je eigen account aanmaken op onze Website. In dit account slaan we onder andere je naam, (bezorg- en factuur) adres, telefoonnummer en je e-mailadres op. Wanneer je een ontworpen IXXI opslaat in je account bewaren we deze 45 dagen, zodat je deze kan bekijken, aanpassen en bestellen.
We slaan ook informatie op over je eerdere bestellingen die je hebt geplaatst, zodat je je producten sneller kan terugvinden en kan bekijken, delen of nabestellen.

Direct marketing, co-branded aanbiedingen en het versturen van nieuwsbrieven
Als je bij ons een bestelling hebt geplaatst, kunnen we je gegevens gebruiken voor direct marketingdoeleinden om je zodoende via e-mail, direct mail of andere media, commerciële informatie of een aanbieding over onze producten en diensten toe te zenden. Deze informatie of aanbiedingen kunnen ook op een ´co-branded´ wijze zijn samengesteld in samenwerking met een partner of een aan ons gelieerde onderneming en zullen dan producten of diensten van deze derde partij bevatten.
Je kunt je aanmelden voor onze nieuwsbrief die per e-mail of direct mail wordt verstuurd. Zo blijf je op de hoogte van speciale aanbiedingen en onze nieuwe of aanvullende producten en diensten. Als je het niet langer op prijs stelt om onze commerciële informatie zoals onze nieuwsbrief te ontvangen, dan kun je ons dat altijd laten weten door contact op te nemen met onze klantenservice. Gaat het hierbij om onze commerciële e-mails, klik dan op de afmeldlink die je onderaan in de e-mail kunt vinden.

Reviews en opmerkingen
We horen graag over jouw ervaringen met onze Website en natuurlijk onze producten. Voor het schrijven van klanten-reviews over een IXXI-product maken wij gebruik van derde partijen, zoals TrustPilot. Indien je een review over een IXXI-product wenst te schrijven worden er door TrustPilot persoonsgegevens over jou verzameld. Voor een overzicht over welke persoonsgegevens worden verzameld en hoe TrustPilot hiermee omgaat kun je kijken op: http://nl.legal.TrustPilot.com/end-user-privacy-terms.
Indien je ons een review geeft, bijvoorbeeld via een derde partij zoals TrustPilot, Social Media of aan onze Klantenservice, kunnen wij een dergelijke review (of een gedeelte daarvan) gebruiken voor elk doel, met dien verstande dat we je review niet zullen gebruiken in combinatie met je naam of andere persoonsgegevens. Enkel met jouw voorafgaande en expliciete toestemming zullen wij jouw review (of een gedeelte daarvan) samen met je naam (of overige persoonsgegevens) die je ons hebt gegeven, verder gebruiken.

Promotionele acties en prijsvragen
Als je meedoet aan een promotionele actie of prijsvraag, dan vragen we je om je naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres en kan het zijn dat je eventueel ander materiaal deelt zoals je foto’s. Met deze gegevens kunnen we de promotionele actie of prijsvraag uitvoeren, de prijswinnaar(s) laten weten dat ze hebben gewonnen en via onze Website, nieuwsbrief en/of Social Media na het verkrijgen van toestemming daartoe, de namen van de prijswinnaar(s) bekendmaken.

Onderhoud, statistische analyse en verbetering van onze diensten
We streven er voortdurend naar om onze diensten te verbeteren. Wij maken daarvoor gebruik van analytische software van derde partijen, te weten Google Analytics en Hotjar. Met deze analytische software plaatsen we cookies om algemene bezoekgegevens bij te houden en ontvangen we rapportages over hoe onze diensten gebruikt worden. In dit kader registreren wij via de Website gegevens zoals de taalinstellingen van je browser, de datum en het tijdstip van je bezoek of gebruik, welke producten door jou bekeken en ontworpen worden en welke functionaliteiten uit de Creatie Module je hierbij hebt toegepast.
Daarnaast kunnen we je gegevens gebruiken om je te vragen of je mee wilt doen aan een vrijblijvend klanten- of marktonderzoek. Soms voeren andere bedrijven dit onderzoek in opdracht voor ons uit. We geven dergelijke bedrijven dan jouw e-mailadres of telefoonnummer, die zich dan uiteraard ook aan dit Beleid moeten houden!

Fraude
We gebruiken onze klantgegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Hiertoe hebben wij een gerechtvaardigd belang. Indien we verzocht worden om inzage in onze klantgegevens op grond van een wettelijke verplichting daartoe, bijvoorbeeld in het kader van een strafrechtelijk onderzoek, zullen we hieraan voldoen en de verzochte gegevens doorgeven aan de desbetreffende autoriteit of opsporingsinstantie.

Verbetering van onze klantenservice
Om je snel te kunnen helpen bij vragen, kan onze klantenservice gebruik van je gegevens zoals je naam en je ordernummer. Onze Klantenservice kan aantekeningen maken tijdens het gesprek met jou, om vast te leggen waarom je met ons contact hebt opgenomen en welke oplossing we je gegeven hebben. Dergelijke gegevens met betrekking tot onze klantenservice worden ook door ons bewaard. Dit is handig als je een andere keer met ons contact opneemt. Indien je via e-mail, social media of live chat contact opneemt met onze klantenservice, kan het zo zijn dat we het gesprek vastleggen en opslaan voor kwaliteitsmonitoring- en trainingsdoeleinden. Op deze manier help je ons met het analyseren en verbeteren van onze klantenservice.

Als de verwerking van je gegevens enkel gebaseerd is op jouw toestemming, dan heb je te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. Wij zullen vanaf dat moment deze verwerking stopzetten.

Wij zullen je gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor bovenstaande doeleinden, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om de gegevens te bewaren. Dit betekent dat de bewaartermijn kan verschillen per persoonsgegeven en per doeleinde.

4. Doorgifte aan derden
IXXI kan ook derde partijen inschakelen voor de doeleinden zoals hierboven uiteengezet, waarbij je persoonsgegevens als onderdeel van je gegevens, verwerkt kunnen worden. We stellen we je gegevens alleen beschikbaar aan derden zoals hierboven uiteengezet. Dit gebeurt uitsluitend voor doeleinden zoals die in dit Beleid zijn beschreven of hiermee verenigbaar zijn.

Deze met ons samenwerkende partners of dienstverleners of elk andere soort (sub)bewerker die door hen op hun beurt ingeschakeld wordt, kunnen in landen gevestigd zijn buiten de Europese Unie en je gegevens kunnen dan ook naar landen buiten de Europese Unie worden doorgegeven. Deze doorgifte is toegestaan als dit land een passend beschermingsniveau biedt, hetgeen wordt vastgesteld bij een adequaatheidsbesluit door de Europese Commissie. Bij doorgifte naar een land dat niet over een adequaat beveiligingsniveau beschikt, zal IXXI enkel de gegevens doorgeven indien de ontvanger er mee instemt om passende waarborgen te treffen, bijvoorbeeld door te voldoen aan de EU modelcontractbepalingen voor de doorgifte van persoonsgegevens zoals opgenomen in het Besluit van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (2010/87/EU) of in het geval van een in de Verenigde Staten gevestigde onderneming, het regime van het EU-VS Privacyschild toepast.

5. Beveiliging van je gegevens
IXXI gaat uiterst zorgvuldig om met je gegevens, waarvan persoonsgegevens deel uit kunnen maken. Wij hebben verschillende technische en organisatorische maatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens en de inhoud van dit Beleid in acht te nemen.

Elke IXXI en alle daarin opgeslagen afbeeldingen, foto’s of andere geüploade inhoud is beveiligd door jouw unieke e-mailadres en wachtwoord. Andere gebruikers kunnen de door jou gemaakte IXXI’s en hierin opgeslagen inhoud niet inzien zonder in het bezit te zijn van deze beide gegevens. Daarom raden we je aan om je wachtwoord met zorg te kiezen en deze niet te delen met anderen!

6. Cookies
Cookies zijn kleine bestanden die online met de pagina's van onze Website of Creatie Module via je browser worden meegestuurd en worden opgeslagen op je computer, tablet, telefoon of ander apparaat. Wij gebruiken cookies om je gebruikservaring tijdens het bezoeken of gebruiken van onze diensten via de Website of Creatie Module te optimaliseren. De cookies zorgen ervoor dat onze Website je browser, voorkeuren en geschiedenis herkent bij je volgende bezoek. Daarnaast kunnen we cookies gebruiken om je relevante informatie te laten zien, rapportages te krijgen over hoe bezoekers of gebruikers onze diensten via de Website en Creatie Module gebruiken en om integratie met de Social Media netwerken mogelijk te maken.

IXXI gebruikt de volgende soorten cookies:

Functionele cookies: deze cookies zijn nodig om onze Website te kunnen bezoeken en onze diensten te kunnen gebruiken. Deze cookies zijn bedoeld het gebruik van onze Website te faciliteren en slaan daarom je persoonlijke instellingen op, welke items er toegevoegd zijn aan je winkelmandje en of een bepaald bericht al aan jou getoond is om zodoende te voorkomen dat je het nog een keer te zien krijgt.

Analytische cookies: deze cookies houden gegevens bij over het gebruik van onze Website of Creatie Module via Google Analytics of Hotjar. Hier worden geen persoonsgegevens voor gebruikt. Deze statistieken geven ons onder andere inzicht in hoe vaak onze Website wordt bezocht, welke delen van onze Website bezoekers het interessantst vinden, welke soort producten bekeken worden en welke functionaliteiten uit de Creatie Module je hierbij hebt toegepast. Deze gegevens worden gebruikt voor statistische analyses van het bezoek-, gebruik- en klikgedrag. Dit doen we om onze Website en Creatie Module voortdurend te verbeteren en zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.

Tracking cookies: deze cookies worden gebruikt om bij te houden welke websites en pagina´s je bezoekt naast onze Website om zo gegevens te verzamelen over je surf-geschiedenis. Met deze gegevens kunnen we je advertenties laten zien die relevanter voor je zijn en beter aansluiten op je interesses. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt om het aantal keer dat je een advertentie ziet, te beperken en om de effectiviteit van onze digitale reclamecampagnes te meten. Ze worden namens en met toestemming van IXXI geplaatst door externe advertentienetwerken als Google, Bing Facebook, Instagram, Marktplaats en Datatrics Indien het wenselijk is inzicht te verkrijgen in persoonlijke gegevens welke dienst Datatrics verzamelt kan het cookiebeleid en privacybeleid van Datatrics worden geraadpleegd. Tevens is hier de mogelijkheid opgenomen voor het voorkomen van gegevensverwerking. 

De hierboven genoemde cookies worden alleen door ons gebruikt en de hiermee verzamelde gegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van een doeleinde zoals hierboven uiteengezet en in overeenstemming met dit Beleid. De via je browser op je computer geplaatste cookies kunnen verwijderd worden als je dat wilt. De meeste browsers accepteren cookies automatisch, maar je kunt je browser-instellingen aanpassen als je dit niet langer wilt toestaan. Meer informatie vind je onder “Help” in je browser. Als je de cookies niet accepteert, kun je onze Website nog wel bezoeken, maar dan kan het zijn dat bepaalde diensten en delen van de site niet optimaal functioneren.

7. Jouw rechten
Op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming ( “AVG”) kun je ons verzoeken om inzage in je persoonsgegevens. Naast inzage mag je ons ook verzoeken om je gegevens te verbeteren of aan te vullen indien je fouten hebt opgemerkt of als je dit vanwege een andere reden graag wenst. Hetzelfde geldt voor een verzoek om je persoonsgegevens te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of op een andere wijze in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Je hebt ook recht om de verwerking van je persoonsgegevens te laten beperken, om tegen de verwerking bezwaar te maken en om deze gegevens aan je (of een andere partij) te laten overdragen. Dergelijke verzoeken kun je richten aan onze Klantenservice. Wij zullen je binnen een maand na ontvangst van je verzoek informeren over het gevolg dat wij aan je verzoek hebben gegeven. Deze termijn kan overigens met twee maanden worden verlengd afhankelijk van het aantal verzoeken en de complexiteit hiervan. Als wij je verzoek hebben afgewezen, heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens en om een beroep bij de rechter in te stellen.

8. Toepasselijk recht en geschillen
Dit Beleid en jouw gebruik van onze Website en Creatie Module wordt beheerd en uitgelegd in overeenstemming met het toepasselijke recht op het gebied van gegevensbescherming, waaronder begrepen de AVG en de Telecommunicatiewet 1998. Elk geschil dat mogelijkerwijs ontstaat met betrekking tot dit Beleid en de verwerking van jouw persoonsgegevens kan worden voorgelegd aan de Autoriteit Persoonsgegevens of de rechter van jouw woonplaats.

9. Wijzigingen en vragen
Ons Beleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. We zullen elke bijgewerkte versie op deze pagina zetten, zodat je altijd op de hoogte bent van de gegevens die we verzamelen, de wijze waarop deze gegevens door ons gebruikt en beschermd worden en de omstandigheden waaronder we je gegevens aan derden verstrekken en/of openbaar maken.

Als je vragen hebt over je gegevens, ons Beleid of de toepasselijkheid ervan, dan kun je altijd contact opnemen met onze klantenservice. Dit kan via e-mail

Blijf up to date én ontvang €5 korting!
Schrijf je in en ontvang onze digitale catalogus vol inspiratie, updates over speciale acties én natuurlijk €5 korting op je eerste bestelling.
Share